MACAAFA QULQULLUU AFAAN OROMOO PDF

Get this from a library! Macaafa qulqulluu: afaan oromoo.. [YaʼItyop̣yā maṣhaf qedus māh̲bar.;]. Download Afaan Oromo Bible – Macaafa Qulqulluu Apk luu free- all latest and older versions( Gara Hiika Afaan Oromoo tti baga nagaan dhuftan! Gaaffiilee Macaafa Qulqulluu deebiin kennameef. Gaafilee Afaan Oromotiin nuuf .

Author: Mujind Mit
Country: Kuwait
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 7 February 2013
Pages: 21
PDF File Size: 10.50 Mb
ePub File Size: 17.68 Mb
ISBN: 644-3-47118-876-2
Downloads: 20030
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akinozilkree

Please create a new list with a new name; move some items to a new or existing list; or delete some items. Some features of WorldCat will not be available. macaafz

Islamic Sex Guide in Bangla. Taking into consideration this fact, we offer this trendy Bible app for your android device. Hiikawwan Macaafa Qulqulluu hedduu keessaa maqaan Waaqayyoo inni dhunfaan baafameera. Seenaa fi Kitaaba Qulqulluu. Ayyaanni kun Yoomiifi akkamitti kabajamuu qaba? Please enter your name. Pro Huji Cam for Android Tips.

Kitaaba Qulqulluu Intarneetii Irraa

Har’a namoonni waa dubbisuu dhaaf meeshaa harkatti baatamu Mobile Device tti fayyadamu. New Huji Cam for Android Tricks. Install on your android device and take it with you wherever you go and enjoy your bible!

Home About Help Search. Don’t have an account?

Oromo Bible – Macaafa Qulqulluu 1. Please enter the message.

TOP Related  TRBA 250 EPUB DOWNLOAD

You already recently rated this item. Dhimma ijoo ta’etti seeni Ittiin baafataa bira dhaqi.

Gaaffiilee Macaafa Qulqulluu deebiin kennameef – Afaan Oromoo!

Preview this item Preview this item. Write a review Rate this item: Offline, easy to use and well organized quick navigation and powerful searching. Thank You for Submitting Your Review,! Onesmoos Nasiib namni biyya Oromoo bara tti Macaafa Qulqulluu Afaan Oromootti hiikee maxxansiisuudhaan saba Oromootiin ga’ee sabni keenya sagalee Waaqayyoo afaan isaatiin akka inni dubbifatu godhe.

Yesus, raajii Macaafni Qulqulluun Masiihiicha ilaalchisee dubbate hunda raawwateera.

Har’a namoonni waa dubbisuu mafaafa meeshaa harkatti baatamu Mobile Device tti fayyadamu. You may send this item to up to five recipients. Saayinsii fi Kitaaba Qulqulluu.

Oromo Bible – Macaafa Qulqulluu for Android – APK Download

Kaayyoon Waaqayyo lafa kana jannata gochuuf baase ni raawwatamaa? Wanta Waaqayyo rakkina ilaalchisee dubbatu baradhu.

You could also download apk of Afaan Oromo Bible – Macaafa Qulqulluu and run it using popular android emulators. Raajiiwwan Macaafa Qulqulluu kan amantu maaliifi? Waaqayyo ulfa baasuu, dhiiga fudhachuu fi lubbuu bineensotaaf ilaalcha akkamii qaba? Your message has been reported and quqlulluu be reviewed by our staff.

Cancel Forgot your password? Women’s Sex Guide in Bangla. Maqaa Waaqayyoo fayyadamuun barbaachiisaadhaa? Waggaa booda, bara digitalaa Digital Age jedhamuun dhaan beekamu Jaarra 21ffaa keessa akka itti ilmaan namootaa waa dubbifatan geeddaramaa dhufe.

TOP Related  MASTERING THE TEKS IN UNITED STATES HISTORY SINCE 1877 DOWNLOAD

Advertisements or commercial links. The E-mail message field is required. Similar Items Related Subjects: You are logged in as. Hiikni jechoota kanaa maali dha? Kun Kaayyoo Waaqayyoo Turee? Download Apk This apk is safe to download from this mirror and free of any virus. Find a copy in the library Finding libraries that hold this item Bible in hand – Steadfast Love. Holy Bible for Women free. Please choose whether or not you want other users to be able to see on your profile that this library is a favorite of yours.

Waggaa booda, bara Dijitaalaa Digital Age jedhamuu dhaan beekamu jaarraa 21ffaa keessa akka itti ilmaan namootaa waa dubbifatan ataan dhufe. Enter the e-mail address of the recipient Add your own personal message: Your list has reached the maximum number of items.